Fietsroutes

Inmiddels hebben we twee schitterende fietsroutes uitgezet. Beiden beginnen en eindigen bij Droonessa, maar laten elk een ander stukje van onze mooie omgeving zien. Route 1 voert langs diverse ooievaarsnesten en gaat onder andere over het schitterende Balloërveld.

Route 2 geeft naast de mooie heidevelden ook een beeld van een aantal in ere herstelde beekdalen. En natuurlijk kom je hier en daar ook ooievaars tegen. Hieronder staat het verhaal dat al eens in Het dagblad van het Noorden over de ooievaars route is geschreven door Paul Straatsma. Over route 2 hebben we zelf een beschrijving gemaakt.

Beide routes zijn tijdens de openingstijden van de informatiezolder af te halen. Waarna je na een lekker kopje koffie of iets anders aan de tocht kunt beginnen.

Droonessa Ooievaars fietsroute

Mensen houden dus van ooievaars – en ooievaars houden van mensen. De ooievaars van Taarlo verkozen een plek gezellig midden in het dorp boven het paalnest in het verlaten stroomdal even verderop. Hoé mensen van ooievaars houden wordt duidelijk tijdens een bezoek aan ooievaarsinformatiecentrum Droonessa in Rhee, net buiten Assen. Het is de plek waar de fietstocht start. Het centrum is uit liefde voor de ooievaar geboren. Antieke tegeltjes, geboortelepels, prenten, klokken; alles waar een ooievaar op staat wordt er verzameld. Daar zitten heel fraaie stukken tussen. Veelal roepen ze nostalgie op, ze laten een oud Nederland zien, aan de vooravond van de moderne tijd.

1 Droonessa

Droonessa
Wie ook van ooievaars houdt is kunstenaar Erik van Ommen. De route loopt langs zijn atelier in hartje Vries. Op een stomp van een oude boom in zijn pastorietuin bouwde hij twee jaar geleden een ooievaarsnest. Tot nu toe geen ooievaars op zijn nest helaas. Een bezoek aan zijn galerie wijst uit dat zijn liefde voor vogels zich niet beperkt tot de ooievaar.

Het gaat goed met de ooievaar in Nederland, in ieder geval beter dan een veertig jaar geleden voor mogelijk werd gehouden. Was het aantal broedparen in de jaren zeventig nog op de vingers van een hand te tellen, inmiddels broeden er weer enkele honderden paartjes. Dat aantal is ongeveer gelijk aan dat van een eeuw geleden. Er is veel werk verzet om zover te komen. In 1969 startte Vogelbescherming Nederland haar ooievaarsproject. Vanuit speciale ‘stations’ werd aan de terugkeer van de vogel gewerkt. De teloorgang en de terugkeer van de ooievaar vertelt een verhaal over het natuurbeheer in ons land; over bestrijdingsmiddelen, over schaalvergroting in de landbouw, over verlaging van de grondwaterstand. Wie in Taarlo of Rhee om zich heen kijkt begrijpt meteen wat de ooievaar nodig heeft: een kleinschalig gevarieerd landschap met als het even kan behoorlijk wat nattigheid. Met parmantige schreden stapt de ooievaar er doorheen, alsof hij nooit is weggeweest.

IMG_1093 (600 x 400)

Erik van Ommen
Schilderijen, etsen, tekeningen en sumi-e; Erik van Ommen is van veel markten thuis. Vogels sieren veel van zijn werk. Vanaf 1 mei zijn de deuren van de galerie, het atelier en de tuin aan de Brink 2 in Vries geopend op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Picardt
In Rhee aan de weg naar Zeijen staat een voor Drenthe zeer belangrijke boerderij. Het is de Picarthoeve, vernoemd naar dominee Johan Picardt die er woonde van 1642 tot 1648. Picardt wordt beschouwd als de eerste geschiedschrijver van Drenthe. Vanuit zijn huis in Rhee trok de dominee op weg naar zijn kerk in Rolde door het Drentse land. De hunebedden, grafheuvels en celtic fields waar hij onderweg op stuitte, prikkelden zijn geest. Zozeer zelfs dat ze hem brachten tot het schrijven van het beruchte Antiquiteten. Het boek verscheen in 1660. Picardt was toen al dominee in Coevorden waar hij zich – naast het domineeschap – stortte op de ontginningen van woeste gronden in Bentheim. Alte Picardie werd er naar hem vernoemd.

2 Picardthoeve

Droonessa Ooievaars, kikkerpoelen en beekdalen fietsroute

IMG_3010_renamed_3099

Het reliëf van het gebied met esdorpen en veenontginningslandschappen aan de rand van het Drents Plateau wordt bepaald door vlakke zandruggen met brede beek- en rivierdalen. Op hogere delen rond de dorpen liggen essen, gebruikt als bouwland. De beekdalen waren ingericht als hooi- en weideland. Op de woeste gronden rond de dorpen graasden de schapen en plagde men heide. Intensieve overbeweiding van de heidevelden genereerde stuifzandgebieden. Sinds de 19e eeuw zijn grote delen van de woeste gronden ontgonnen en gecultiveerd als landbouwgrond of beplant met productiebossen.

Het Noordsche Veld in de Kop van Drenthe is méér dan een fraai natuurgebied: het is ook een archeologisch juweeltje. De heidevelden en bossen herbergen tal van oeroude cultuurschatten. Al fietsend langs het pad dat dwars door de hei loopt, tref je tientallen prehistorische grafheuvels.

IMG_2995_renamed_24578

Mysterieus verheffen ze zich boven het weidse landschap. En als je goed kijkt, zie je her en der lage aarden walletjes. Ze liggen in een dambordpatroon en de vakjes die ze omsluiten zijn allemaal even groot: een kleine veertig bij veertig meter. Het zijn akkers uit de ijzertijd. Zo’n complex van akkertjes heet een ‘celtic field’. Een verwarrende naam, want met de kelten hebben ze niets van doen.

Ver voor de jaartelling bewerkten boeren deze akkertjes; nu grazen er onverstoorbare Schotse hooglanders en Nederlandse landgeiten. Ze trekken zich van de fietsers en wandelaars niet veel aan. In augustus bloeit de hei en dan kleurt het hele veld intens paars. Vooral als de zon laag staat, is dit een adembenemend gezicht. Rondom de uitgestrekte heidevelden liggen bossen en beekdalgraslanden. Natuur en cultuur gaan in dit unieke gebied hand in hand.
Hoe leefden mensen in de prehistorie? Hoe zag Drenthe er toen uit? Het verre verleden lijkt ongrijpbaar. Tot je opeens een bewerkt stukje vuursteen vindt en het verleden in je hand houdt. Het overkwam mij op een dag op het Noordsche Veld. Hier woonden in de prehistorie al mensen, die veel sporen in het landschap hebben achtergelaten. Een deel van hun cultuur ligt verborgen in de bodem, maar gelukkig is er bovengronds ook genoeg te zien. Grafheuvels van duizenden jaren oud, prehistorische akkertjes, een hunebed… Vóór het stenen tijdperk was dit gebied grotendeels overdekt met ondoordringbare bossen. Heide zoals je die hier nu ziet, was er nog niet. De mensen van toen hebben het landschap gecultiveerd. Dat deden ze met gereedschappen zoals dat simpele stukje vuursteen dat ik vond. Zo primitief, dat is voor ons toch onvoorstelbaar? En het is al even onvoorstelbaar dat je duizenden jaren later op zo’n werktuig stuit. De prehistorie ligt op het Noordsche Veld letterlijk voor het oprapen.
En je fietst er gewoon overheen! Prachtig toch?!

IMG_3001_renamed_16882

Fietsend over kronkelende en slingerende paadjes en niet weten wat je aan het einde zult zien. Telkens weer verbaas je je weer overde schoonheid van de natuur en van Drenthe. Deze tocht gaat voor 95% door natuur gebied. Jullie komen genoeg picknicknick plaatsen tegen, maar een thermoskan met koffie of thee en wat broodjes kan zeker geen kwaad. Want de inwendige mens krijgt trek na deze fietstocht van 48 kilometer lengte.

IMG_3014_renamed_1418

De fietstochten beginnen bij informatiecentruum Droonessa, Asserstraat 203, Rhee. Ieder weekend , zaterdag en zondag , van af april tot en met juli zijn wij vanaf 11 tot en met 17uur geopend en kunt u de fietsroutes afhalen.