Vriend(in) worden?

Sinds er ooievaars op Droonessa zijn hebben er steeds mensen gevraagd om het nest via internet te kunnen bekijken. Dit is inmiddels mogelijk en het wordt door iedereen zeer op prijs gesteld, maar om een beeld van voldoende kwaliteit te bieden waar iedereen die wil kijken van kan genieten blijkt toch heel wat moeite en vooral geld te kosten. De kosten zijn inmiddels zo hoog dat het niet meer mogelijk is om dit uit eigen zak te betalen. We hopen dat u het zo leuk vindt om naar de ooievaars te kijken of dat andere mensen daar naar kunnen kijken, dat u dit project wilt ondersteunen met een geldelijke bijdrage.

Er is trouwens niet alleen een webcam in het ooievaarsnest, maar ook in de uilenkast in de nok van de schuur. Vele jaren hebben er al uilen in de kast genesteld en we hopen dat dit komend jaar weer het geval zal zijn.

Niet alleen de webcams veroorzaken overigens kosten. Hoewel we de ooievaars niet als ons bezit kunnen beschouwen voelen we ons er wel voor verantwoordelijk en proberen we alles te doen om ze een zo groot mogelijke kans op overleven te geven. De volwassen ooievaars zouden in de omgeving van Droonessa nog wel voldoende voedsel kunnen vinden om zich te kunnen handhaven, maar telkens blijkt dat de omgeving blijkbaar te schraal is om er ook nog voldoende voedsel te kunnen vinden voor het voeden van hun kuikens, zeker als dat er meer zijn. Omdat we erg graag willen dat de ooievaars op Droonessa blijven nestelen en we er niet aan moeten denken dat er jongen door voedseltekort overlijden, worden deze bijgevoerd. De kosten daarvan lopen flink op, zeker als er meerdere jongen zijn en die uiteindelijk net zo groot zijn als hun ouders. Ook daar zullen de sponsorgelden en de bijdragen van vrienden van de ooievaars voor gebruikt worden, evenals voor onderhoud aan het nest als dat nodig is.

Vriend(in)

Wij verwelkomen u daarom graag als sponsor of vriend(in) van de ooievaars. De mogelijkheid om vriend(in) van de ooievaars te worden is vooral bedoeld voor particulieren. We verzoeken geen kleinere bijdragen te doen dan 12,50 euro.

Anonieme giften zijn natuurlijk ook welkom op het rekeningnummer 55.44.90.641, IBAN NL13ABNA0554490641, van Zwiers/Droonessa te Rhee.

Sponsor

Sponsoring is vooral bedoeld als u een bedrijf heeft of met grotere bedragen wilt steunen. Voor een minimale bijdrage van 25 euro plaatsen we uw naam en een link naar uw eventuele website op de sponsorpagina, wat voor extra naamsbekendheid van uw onderneming zorgt.

V.I.P. Sponsor

Voor een bijdrage van 100 euro of meer wordt u V.I.P. sponsor en plaatsen we ook uw bedrijfslogo op de sponsorpagina.

Mail ons voor het aanmeldingsformulier, info@droonessa.nl